Positieve Gezondheid België

De huidige Belgische gezondheidszorg focust op het curatieve luik van de geneeskunde. Er is echter duidelijk nood aan het verder uitbouwen van een gezondheidszorg op maat van mens en samenleving en dit met een veel ruimere visie op gezondheid en gezondheidszorg.

De verandering in visie op gezondheid en gezondheidszorg zou zich moeten situeren in het overgaan van een curatief systeem naar een gezondheidsbevorderend en preventief systeem. Dit zal een impact hebben op de samenleving. Het betekent dat we moeten evolueren van ‘ziekte en behandeling’ naar een koppeling tussen ‘gezondheid, zorg en gedragsverandering’. 

Positieve Gezondheid België wil deze switch in ons land op een krachtige manier realiseren door het concept Positieve Gezondheid uit te rollen en verder uit te bouwen. 

Het idee achter Positieve Gezondheid België is gebaseerd op de werkzaamheden van het Institute for Positive Health Nederland (iPH), dat de motor is achter de beweging Positieve Gezondheid. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. 

Stichter Machteld Huber

Machteld Huber, onderzoeker en voormalig huisarts, stichtte het iPH en is grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 

Geïnspireerd door haar ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid als antwoord op de statische definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is gebaseerd op veerkracht en eigen regie. Ook ontdekte ze een groot verschil in denken over gezondheid tussen patiënten en hun professionals. 

De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze Positieve Gezondheid. In 2012 ontving zij voor haar werk een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd zij uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de gezondheidszorg.