Concretisering van het concept

Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Ze worden visueel voorgesteld in het zogenaamde Spinnenweb. 

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de lichamelijke (fysieke), emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.  

Spinnenweb

Werken met Positieve Gezondheid 

= de brede blik naar binnen door invulling van het Spinnenweb. 

= een ander gesprek voeren ‘wat is voor jou echt belangrijk’. 

= handelingsperspectieven bieden, dus zorgen voor beschikbaarheid, vindbaarheid en eventuele begeleiding.

Ervaringen met Positieve Gezondheid

  • Ulrike Pypops, Patient Experience Officer in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt

  • Dokter Thomas Orban, voorzitter van Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)