Missie en visie

Missie: waar staan we voor?

We willen het nieuwe concept gezondheid binnen ieders bereik brengen door het concept Positieve Gezondheid uit te rollen en verder uit te bouwen. Dit dient te gebeuren binnen vier grote pijlers: de methode, het individu/de inwoners, de professionals en de samenleving. 

We willen dat elke persoon in België over de juiste gezondheidsvaardigheden beschikt om zelf de regie te voeren over zijn gezondheid en elke persoon op weg helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven. 

We willen professionals en hun organisaties inspireren, opleiden en versterken om hun kijk op gezondheid te verbreden. Om dit te bereiken, moeten we de samenleving herorganiseren, middels het creëren van de noodzakelijke en faciliterende randvoorwaarden in ons systeem. Dit realiseren we onder meer door in te zetten op maximale samenwerking tussen mensen en organisaties.

Visie: waar gaan we voor?

We streven naar het omvormen van België tot een Blue zone waar iedereen in staat is om een gevoel van samenhang (Sense of coherence) te bereiken. 

 • Blue zone/Blauwe zone
  Dan Buettner onderzocht de blue zones in de wereld. Hij constateerde dat dit zones zijn waar mensen langer - maar vooral gezonder en gelukkiger - leven dankzij:
  • een leven zonder te veel stress;
  • ook op oudere leeftijd een doel in je leven hebben;
  • natuurlijke en gezonde voeding consumeren;
  • voldoende beweging hebben;
  • het samenleven in een hechte gemeenschap. 
 • Gevoel van samenhang/Sense of coherence
  De term komt voort uit het onderzoek van socioloog Aaron Antonovsky. Hij onderzocht waarom sommigen, ongeacht de ernst van een stressvolle situatie en/of ontbering, toch gezond blijven en anderen niet. Hij formuleerde een antwoord met de term 'sense of coherence/gevoel van samenhang’, die bestaat uit drie dimensies: 
  • begrijpbaarheid (comprehensibility - rationeel, begrijpelijk, consistent, voorspelbaar);
  • beheersbaarheid (manageability);
  • zingeving (meaningfulness). 

Sense of coherence verwijst dus naar een duurzame houding van de mens met gevoel van samenhang tussen zichzelf en het leven/de maatschappij, en meet hoe mensen naar het leven kijken in stressvolle situaties.