Uitgangspunten

Pijler 1: Methode versterken

 • Fungeren als een facilitator en katalysator van de beweging Positieve Gezondheid België.
 • De zes dimensies van Positieve Gezondheid aanbieden en verspreiden, alsook bewaken dat steeds de zes dimensies in hun brede geheel worden meegenomen.
 • Onderzoeken doen en onderzoeken faciliteren naar de werkzaamheid van het concept Positieve Gezondheid, en dusdanig bijdragen aan de validatie van en de publicaties rond Positieve Gezondheid. 
 • Instrumenten ontwikkelen die Positieve Gezondheid helpen vertalen naar verschillende toepassingsmogelijkheden in uiteenlopende situaties.
 • Handelingsperspectieven (handvaten, tools, methodieken, …) voor alle dimensies beschikbaar maken.

Pijler 2: Individu/Inwoners versterken

 • Een platform ontwikkelen voor het: 
  • aanreiken van kennis over het concept Positieve Gezondheid; 
  • aanbieden van de tool 'Mijn Positieve Gezondheid': Spinnenweb; 
  • aanbieden van handelingsperspectieven (handvaten, tools, methodieken, …) op de zes dimensies; 
  • uitwisselen van ervaringen; 
  • uitwisselen van handelingsperspectieven (handvaten, tools, methodieken, …).
 • Werken aan de voorwaarden om mensen op weg te helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven: 
  • health literacy;
  • aandacht voor equity.

Pijler 3: Professionals versterken

 • Opleidingen organiseren rond ‘werken met Positieve Gezondheid’ met de Academie.
  • Het ‘andere gesprek’ voeren, waarin het gaat om wat mensen zelf belangrijk vinden en wat zij zouden willen veranderen. 
  • Mensen veel meer in contact brengen met hun kracht in plaats van hen aan te spreken op hun zwakte. 
  • Focussen op betekenisvol leven in plaats van op gezondheid.
  • Persoonsgerichte zorg bieden en echt aansluiten op de persoonlijke behoeften. 
  • De regie bij de mensen zelf laten en ze helpen eigen beslissingen te nemen.
  • De patiënt centraal plaatsen en motiveren hier zelf mee aan de slag te gaan. 
  • Gezondheid zien als een middel (niet als doel) voor een langer, gezonder en gelukkiger leven. 
 • Inspiratie voeden om nieuwe zaken uit te proberen en andere keuzes te durven maken. 
 • Handelingsperspectieven (handvaten, tools, methodieken, …) bieden op alle dimensies. Daarin liggen de voorwaarden om mensen op weg te helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven. 
 • Een community oprichten
  • Iedereen kan aan de community een vraag stellen. 
  • Toetreden tot de community vereist drie voorwaarden: 
   • Positieve Gezondheid (met hoofdletters schrijven);
   • het meest recente Spinnenweb gebruiken (met alle dimensies);
   • alle vergaarde kennis delen via het Platform. 
  • Taken zijn onder andere: 
   • bekendmaken van alle initiatieven die in de juiste richting gaan en die het gedachtengoed koesteren;
   • plannen maken, beweging aanwakkeren en inspringen waar noodzakelijk;
   • belemmeringen die Positieve Gezondheid in de weg staan in kaart brengen en oplossingen stimuleren;
   • eventueel zelf zaken oppakken (omdat anderen het niet doen of iets een kritische voorwaarde is voor succes);
   • mensen inspireren om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid;
   • mensen en organisaties verbinden die al met Positieve Gezondheid werken.

Pijler 4: Samenleving organiseren

 • Randvoorwaarden opstellen om de sense of coherence en de blue zone te realiseren in België. 
 • De nieuwe visie op gezondheid mogelijk maken door het herdefiniëren van gezondheidszorg, gezondheidszorgsysteem, gezondheidszorgverzekering, ... 
 • Positieve Gezondheid structureel verankeren en impact krijgen op de samenleving.
 • Kennis delen en het belang van ervaring uitwisselen vooropstellen. 
 • Mensen en organisaties verbinden die zich hiertoe willen inzetten.