Positieve Gezondheid België

Positieve Gezondheid België wil een netwerk creëren van professionals, organisaties en mensen met een brede blik op gezondheid. 

Mensen een gevoel van samenhang laten bereiken tussen zichzelf, het leven en de maatschappij? Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid vormt hiervoor de ideale basis. 

Samen brengen we een krachtige beweging tot stand in onze samenleving.