Positieve Gezondheid België

Positieve Gezondheid België streeft naar een zo groot mogelijke impact. Daarom werken we als een hefboom, zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties in staat zijn om Positieve Gezondheid in de praktijk te brengen. 

Zo brengen we een krachtige beweging tot stand in onze samenleving.