Doelgroep

Iedereen met een rol in de zorg en het welzijn van mensen, zoals artsen, paramedici, welzijnswerkers, beleidsmakers, gemeenten en ziekenfondsen, is welkom.

Werken met Positieve Gezondheid kan alleen groeien door te leren van elkaar en door gezamenlijk de beweging zichtbaar op gang te houden. 

Daarom zetten we het Netwerk Positieve Gezondheid op. In dat netwerk delen Positieve Gezondheid België en iedereen die meedoet, alle kennis en ervaring die we gaandeweg opdoen. Want alleen zo komen we echt verder. 

Ook schrijven we Positieve Gezondheid met twee hoofdletters, zodat het een krachtig en herkenbaar begrip is en daardoor meer impact krijgt. 

We gebruiken met elkaar de meest actuele versie van de originele gesprekstool 'Mijn Positieve Gezondheid'. Want met de data die we gezamenlijk opbouwen, kunnen we de aanpak voor Positieve Gezondheid verfijnen en onderzoeken.